Tag: ระบบ sms

ระบบ SMS มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญระบบ SMS มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญ

SMS (Short Message Service) หากแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าการส่งข้อความสั้นๆ โดยการส่งข้อความผ่าน SMS นั้น เชื่อว่าหลายๆ คนคงรู้จักหรือคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การส่ง SMS ในยุคแรกๆ ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาระหว่างกัน ซึ่งมันเข้ามาทดแทนการเขียนจดหมายหรือการส่งด้วยเพจเจอร์ ปัจจุบันการส่ง SMS นั้นกลับได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากมีเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลมีเดียต่างๆ เข้ามาทดแทนทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางแชทเพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต แต่ข้อเสียของการส่งข้อความผ่านช่องทางแชท คือ หากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ข้อความอาจส่งไปไม่ถึงผู้รับสาร ในขณะที่การส่ง SMS นั้น มีข้อดีก็คือสามารถส่งข้อความไปยังผู้รับสารได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อความจะตกหล่น หากผู้รับสารอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ