Day: November 6, 2020

3 ความสำคัญของบริษัท ตกแต่ง ภายใน ทำไมถึงต้องมีบริษัทเหล่านี้3 ความสำคัญของบริษัท ตกแต่ง ภายใน ทำไมถึงต้องมีบริษัทเหล่านี้

แน่นอนว่าบริษัทตกแต่ง ภายใน นั้นหลาย ๆ คนอาจจะมองว่าไม่จำเป็นก็ได้นะครับ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีงานคล้าย ๆ กับภายนอก ใช้ช่างภายนอกมาเพื่อตกแต่งเลยทีเดียวก็ได้ ใช่ครับงานของภายนอก และ ภายใน อาจจะเหมือนกัน แต่ในความเหมือนกับความแตกต่างที่หลากหลาย ด้วยเช่นกันดังนั้นเราจะมาดูกันว่าบริษัท ตกแต่ง ภายใน ทำไมถึงมีบริษัทเหล่านี้ขึ้นมา งานภายใน และ ภายนอก ใช้ความรู้ที่แตกต่างกัน ใช่ครับ สิ่งสำคัญอย่างแรกที่สำคัญเลยนั้นคือ “ความแตกต่างในด้านความรู้” โดยการออกแบบภายใน (Interior design) นั้นจะใช้ความรู้จากการออกแบบภายนอกอย่างสิ้นเชิง โดยจะคิดถึงหลากหลายปัจจัยด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแสงเข้าทางไหน