Tag: ของเล่นเด็ก

ของเล่นเด็ก

แนะนำของเล่นที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัยแนะนำของเล่นที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัย

เด็กกับของเล่น เป็นของที่เกิดมาคู่กัน สำหรับของเล่นเด็กนอกจากจะเป็นการให้เด็กได้สนุกกับกิจกรรมการเล่นแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการให้เด็กด้วย ซึ่งงานวิจัยก็บอกเอาไว้เช่นกัน ว่าเด็กที่ได้เล่นของเล่น จะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ของเล่นเด็ก จึงเป็นสิ่งที่ควรหาให้เด็กทุกคนได้เล่น   แต่ของเล่นจะมีประโยชน์สูงสุดกับเด็กได้นั้น จะต้องเป็นของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยก่อน เพราะของเล่นบางอย่างถ้าเลือกไม่เหมาะ ก็จะไม่เกิดผลอะไร มาดูกันว่าวิธีการเลือกของเล่นให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัยนั้นเลือกอย่างไร  การเลือกของเล่นสำหรับเด็กในแต่ละวัย  1.เด็กแรกเกิดถึงสามเดือน  ของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ ควรจะเป็นของเล่นที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก อย่างเช่นโมบายสำหรับแขวนเอาไว้บนเตียง การร้องเพลงกล่อมของพ่อแม่ให้ลูกฟังก่อนนอน หรือการพูดคุยกับเด็กเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับลูกน้อย ของเล่นที่เหมาะสมที่สุดคือเป็นของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ และมีเสียงขณะเล่นจะดีที่สุด  2.เด็ก 4-6 เดือน  เด็กในวัยนี้จะเริ่มมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวแล้ว จะรู้จักสังเกต จดจำได้บ้าง ดังนั้นของเล่นที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้ก็คือ ของเล่นที่เป็นโยกเยก